13. června
2019

Hotel Baltaci Atrium

14. června
2019

Kongresové centrum Zlín

State of art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii

13. 6. 2019 15.00 Hotel Baltaci Atrium

Schůze výboru Urogynekologické společnosti ČR

13. 6. 2019 17.00 Hotel Baltaci Atrium

Úvodní přednáška:
Využití biotisku v medicíně, jeho uplatnění v urogynekologii

Mráček A., Smolka P., Minařík A., Adamík Z.

14. 6. 2019 9.00 Kongresové centrum Zlín

9.00 – 9.10 ZAHÁJENÍ

9.10 – 10.45 VIDEOPREZENTACE

 1. Kališ V.
  Totální laparoskopická hysterektomie po předchozí hysteropexi
 2. Galád J.
  Hysteropexia sakrospinalis
 3. Mašata j., Švabík K.
  Komplikace po atiinkontinentních operacích
 4. Krčmář M., Grohregin K., Hympánová L., Feyreisl J., Krofta L.
  Laparoskopická exstirpace syntetického implantátu s transobturátorovou trajektorií z Retziova prostoru pro pelipathii
 5. Grohregin K., Krmář M., Hympánová L., Feyereisl J., Krofta L.
  Transuretrální a intravesikální exstirpace pásky erodující stěnu uretry a močového měchýře
 6. Halaška M.
  Hysterectomia vaginalis v čisté lokální analgezii
 7. Huser M., Belkov I., Polišenská M., Ventruba P.
  Rekontrukce recidivující cystokély s využitím ultralehkého kotveného implantátu
 8. Bartoš P.
  Dual elasticity ultraweight mesh in anterior and apical segment transvaginal reconstruction

10.45 – 11.00 PŘESTÁVKA

11.00 – 12.30 DISKUZNÍ FÓRUM

Jak přistoupí naše pracoviště k problematice rekonstrukční pánevní chirurgie po 16. dubnu 2019?

Moderátor: Švabík K.

Členové boardu: Feyereisl J., Huvar I., Halaška M., Adamík Z., Zmrhal J., Krofta L., Huser M., Horčička L., Mašata J., Kališ V., Švabík K. a všichni účastníci konference

12.30 – 13. 45 oběd

13.45 – 14.00
Mašata J.
Pudendální neuralgie a OAB

14.00 – 15.00 VIDEOPREZENTACE

 1. Němec M.
  Laparoskopická hysteropexe se současnou korekcí cystocoele pomocí Dynames.
 2. Zeman M.
  Řešení defektu středního kompartmentu pomocí laparoskopické fixace tenkou páskou – SLIM SLING
 3. Chudáček P., Svatoň K., Chudáčková D., Javůrková V.,
  Vaginální hysterektomie a kolpektomie – operační řešení totálního genitálního prolapsu
 4. Bartoš P.
  Splentis sacrospinous hysteropexy: minimally invasive transvaginal approach with uterine preservation
 5. Gágyor D., Pilka R., Benická A.
  Laparoskopická hysterosakropexe
 6. Žalmanová S.
  Ambulantní řešení ženské stresové inkontinence injekčním periuretrálním implantátem UROLASTIC
 7. Macková K., Hympánová L., Feyreisl J., Krofta L.,
  Hodnocení mikrocirkulace v návaznosti na laser pochvy v postmenopauze – zvířecí experiment

15.00-15.15 PŘESTÁVKA

15.15-15.45

 1. Hanáček J., Drahoňovský J., Krčmář M., Groherong K., Hympánová L., Feyereisl J., Krofta L.
  Endometrióza močového měchýře- laparoskopický přístup
 2. Kestřánek J.
  Laparoskopická pektopexe
 3. Misiak D.
  Gravidita po laparoskopické hysteropexi technikou Oxford
 4. Adamík Z.
  Analgezie ambulantních urogynekologických výkonů

15.45 ZÁVĚR KONFERENCE