13. června
2019

Hotel Baltaci Atrium

14. června
2019

Kongresové centrum Zlín

State of art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii

Registrace na konferenci byla ukončena. Děkujeme za pochopení.

Platba na účet 151203067/0300 u Československé obchodní banky a. s., variabilní symbol 1506324001 a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.
IBAN: CZ83 0300 0000 0001 5120 3067 BIC: CEKOCZPP

Ubytování se hradí na místě. Na náš účet posílejte pouze registrační poplatek. Potvrzení o provedené platbě předložíte u registrace.